Σπάταλη ή Λιτή Εφοδιαστική Αλυσίδα?

 

Lean Supply Chain and Logistics 

 

 

Του Βασίλη Ζορμπά

 

Εισαγωγή: Unchain the Supply Chain

Φανταστείτε ότι ανοίγετε το ψυγείο σε ένα περίπτερο και παίρνετε ένα κουτάκι αναψυκτικό. Αυτομάτως με την πώληση, δημιουργείται η ανάγκη-ζήτηση, σε ένα εργοστάσιο, 300 χιλιόμετρα μακρυά. Αυτή η ζήτηση, μαζί με εκατομμύρια άλλες μεταφράζεται αυτόματα σε μια πρόβλεψη πωλήσεων. Η πρόβλεψη με την σειρά της συνδυάζεται με την ικανότητα (capacity) του εργοστασίου να παράξει, και δημιουργεί ένα λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής για τον επόμενο μήνα και ένα χονδρικό πρόγραμμα για το επόμενο τρίμηνο. Η παραγωγή αυτή μόλις ξεκινήσει, ενημερώνει αυτόματα την αποθήκη, και γίνεται ανάθεση σε συγκεκριμένους διαδρόμους (bins), όπου θα αποθηκευτεί έχοντας κατά νου την τήρηση του FIFO. Ταυτοχρόνως με την ανάλωση των υλικών για να βγουν τα προιόντα, το σύστημα θα στείλει στους προμηθευτές ενημερωμένη πρόβλεψη για πρώτες ύλες, ακόμα και εντολή παραγγελίας αν κρίνει ότι το απόθεμα είναι χαμηλό.

To προϊόν θα μείνει στην αποθήκη για ελάχιστο χρονικό διάστημα και κατόπιν θα συνδυαστεί με τις παραγγελίες άλλων αναψυκτικών. Όταν συγκεντρωθούν αρκετά προϊόντα θα βγει μια εντολή παραγγελίας. Αυτά θα γίνουν ηλεκτρονικά, χωρίς να διακινηθεί κανένα χαρτί. Η παραγγελία θα συνδυάσει με τον βέλτιστο τρόπο 10, 20 ή 60 προϊόντα σε μία παλέτα, όπου κάποιος χειριστής παλετοφόρου (ή ένα ρομπότ) θα κάνει picking, θα την φορτώσει σε ένα φορτηγό μαζί με άλλες, το οποίο θα πάει να κάνει διανομή κατ’ ευθείαν στο περίπτερο, έχοντας κάνει μια βέλτιστη δρομολόγηση για 100 περίπτερα. Στην φανταστική μας ιστορία για να γίνουν όλα αυτά δεν έχει μιλήσει κανένας στο τηλέφωνο, δεν έχει εκδοθεί κανένα έντυπο, και ότι κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διεργασίας, ο περιπτεράς μπορεί να βλέπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία και σε πόσο χρόνο θα παραδοθεί.

 

Όσο κι αν σας φαίνεται επιστημονική φαντασία, τα παραπάνω συμβαίνουν ήδη – σκεφτείτε την τελευταία φορά που κάνατε παραγγελία στο Amazon. Αυτό που περιγράψαμε είναι η επιτομή του Lean Supply Chain and Logistics – Λιτή Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η βασική αρχή πίσω από το Lean Supply Chain, είναι να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε διεργασία δεν προσθέτει αξία για τον πελάτη. Κάθε τέτοια διεργασία χαρακτηρίζεται ως waste – σπατάλη. Υπάρχουν δεκάδες τέτοιες σε μια εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες εντάσσονται σε επτά κατηγορίες: 

 1. Transportation or Movement waste – άχρηστες μεταφορές ή μετακινήσεις
 2. Inventory waste – τήρηση αποθέματος
 3. Motion- άσκοπες μετακινήσεις προσωπικού
 4. Waiting waste – χρόνος αναμονής σε κάποια ενδιάμεση κατάσταση
 5. Overproduction waste – σπατάλη από υπερπαραγωγή
 6. Overprocessing waste – σπατάλη από υπερεπεξεργασία
 7. Defect or Error waste – σπατάλη από λάθη

Το παρακάτω παράδειγμα του Zenjiro Imaoka [1] που περιγράφει όλη τη διεργασία από την παραγγελία μέχρι την παράδοση μιας μερίδας σούσι (με το ποδήλατο!) δείχνει παραστατικά το ένα από τα ανωτέρω, την σπατάλη χρόνου σε αναμονή

Ο χρόνος αναμονής σε όλες τις ενδιάμεσες καταστάσεις στο παράδειγμα είναι περίπου 40% του συνόλου. Στη βιομηχανία είναι πολύ σύνηθες ο μέσος  χρόνος παραμονής (στοκ Α Υλών-ημιέτοιμο-στοκ ετοίμου) να είναι πάνω από τρεις μήνες, στην περίπτωση δε που υπάρχει κατασκευή υποσυστημάτων αυτός ο χρόνος αυξάνεται σε 6 ή και 9 μήνες!

Το σύνηθες λάθος που κάνουν οι εταιρίες που δεν έχουν ενσωματώσει το Lean Supply Chain στην κουλτούρα και στις διεργασίες τους, είναι ότι υποτιμούν το αθροιστικό αποτέλεσμα του waste. Οι παράμετροι που αποτελούν waste δεν λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Αντιθέτως δημιουργούν ένα πολυδαίδαλο κουβάρι που απορροφά ακόμα περισσότερους πόρους (κεφάλαιο, ανθρωποώρες), χρόνο (για εμάς, για τους πελάτες) και παράγει χαμηλότερη ποιότητα. Κεφάλαιο που δεν είναι εύκολο να βρεθεί, χρόνο όπου ο ανταγωνιστής σπεύδει να μας υποκαταστήσει, χαμηλή ποιότητα που κάνει κακό στην εικόνα της εταιρίας και δημιουργεί πρόσθετο κόστος.

Η έννοια του Lean Supply Chain ξεπερνά τα όρια της εταιρίας και εξετάζει την όλη διεργασία από την αρχή μέχρι το τέλος, ενσωματώνοντας στην αλυσίδα και τους πελάτες και τους προμηθευτές. Ιδιαιτέρως το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ικανότητά μας να παραδώσουμε προϊόντα ποιοτικά, φθηνά και στην ώρα τους, είναι οι προμηθευτές μας.

Η Toyota, πρωτοπόρος στον τομέα του Lean Supply Chain ανέπτυξε από την δεκαετία του 1960 και αναπτύσσει ακόμα, λιτή παραγωγή, προμήθειες και διανομή. Ενσωμάτωσε στο μέγιστο βαθμό τους προμηθευτές της. Αποτέλεσμα: κατάφερε μειώσει τον μέσο χρόνο παραγωγής-αποθήκευσης-διανομής των ανταλλακτικών της από 11 μήνες σε 33 μέρες, μια μείωση 90%.) Ταυτοχρόνως αύξησε τον δείκτη RFT (Right First Time) από 60% σε 95%.

 

Στα δύο αυτά σχήματα βλέπουμε την διαφορά στην επικοινωνία μεταξύ των αντιπροσώπων (dealers), των προμηθευτών (suppliers), του εργοστασίου (ΡRC), των αποθηκών διανομής (RDC) και τοπικών σταθμών διανομής/cross doc (LDC). Σημαντικό: οι προμηθευτές παράγουν όλα τα εξαρτήματα κάθε μέρα. Επίσης υπάρχει ανατροφοδότηση της πληροφορίας μεταξύ των κόμβων καθημερινά. Πηγή: Daniel T Jones.[2]

Η Toyota υπήρξε η πρωτοπόρος παγκοσμίως στην δημιουργία της έννοιας του Lean production-Λιτής παραγωγής. Πολύ σύντομα συνειδητοποίησε ότι βελτιστοποιώντας μόνο ένα κομμάτι της διεργασίας (παραγωγή, αποθήκη, διακίνηση, παραγγελιοληψία) τα οφέλη δεν ήταν τόσο δραματικά όσο αν βελτιστοποιούσε την αλυσίδα από άκρη σ’ άκρη. Αν ήταν να γίνουν πραγματικά δραματικές αλλαγές, έπρεπε να βελτιστοποιηθούν και οι προμηθευτές, ακόμα και οι πελάτες. Έτσι οδηγηθήκαμε στο Lean Supply Chain – Λιτή Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η αέναη αυτή προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση όλων των παραγόντων στην αλυσίδα, οδήγησε στην σχηματοποίηση των πέντε κύριων αρχών του Lean – Λιτότητας.

 

Πέντε κύριες Αρχές Λιτότητας

 1. Define Value: Αξία – Όρισε την αξία από την οπτική του πελάτη και υλοποίησε προϊόντα και διαδικασίες
 2. Map the value stream: Κατέγραψε τη ροή της αξίας, κατανόησε όλες τις διεργασίες. Αυτές που προσφέρουν αξία στον πελάτη και αυτές που δεν είναι χρήσιμες
 3. Flow:  Ροή –  Φρόντισε η ροή των προιόντων και υπηρεσιών να τρέχει και απομάκρυνε κάθε εμπόδιο
 4. Pull:    Έλξη – Ξεκίνησε κάποιο έργο/διεργασία μόνο όταν ικανοποιεί ανάγκη του πελάτη
 5. Perfection:  Τελειότητα:  Επανεξέταζε συνεχώς τις διεργασίες για να αυξήσης την αποδοτικότητα, να μειώσεις τους χρονους και το κόστος, και να αυξήσεις την ποιότητα.

Υπάρχει και ένα νέο που έχει εισαχθεί καθώς η τεχνολογία έχει επιταχύνει εξαιρετικά τις διεργασίες και την λήψη αποφάσεων

 1. Responsiveness: Ανταπόκριση- Να είσαι προετοιμασμένος να ανταποκριθείς άμεσα στην αλλαγή

Η εφαρμογή του Lean Supply Chain and Logistics δεν είναι μία άπαξ εφαρμογή. Είναι μια αέναη διεργασία, η οποία προϋποθέτει την δημιουργία της απαραίτητης κουλτούρας, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, την ετοιμότητα για άμεση αλλαγή όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν, την δημιουργία δικτυοκεντρικών υπηρεσιών και εφαρμογών και την ενσωμάτωση των προμηθευτών μας στην αλυσίδα, στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

[1] Imaoka, Zenjiro. «Understand Supply Chain Management through 100 Words»
[2] Daniel T Jones. O ιδρυτής του Lean Enterprise Academy στο Ηνωμένο Βασίλειο και του Lean Global Network


 

Προφίλ Βασίλη Ζορμπά

Ο κ. Βασίλης Ζορμπάς είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος ΜΒΑ Πανεπιστημίου Leicester UK. Από το 2000 ως το 2014 εργάστηκε στην Coca Cola Hellenic Bottling Company, σαν Υπεύθυνος περιβάλλοντος και έργων, Προϊστάμενος παραγωγής, Διευθυντής Προγραμματισμού Αναψυκτικού Ελλάδος και Διευθυντής Project. Συμμετείχε στον σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών του SAP για Προγραμματισμό Παραγωγής-Αποθήκης-Διακίνησης για 7 χώρες της CocaCola Hellenic. Ασχολήθηκε με επιτυχία με την διοίκηση παραγωγής, τον προγραμματισμό παραγωγής, την μείωση αποθεμάτων, την μείωση του μεταφορικού κόστους και κόστους αποθήκευσης, την βελτίωση του customer service, την ολοκλήρωση διαδικασιών forecasting, την δημιουργία δομών διοίκησης μεταξύ Supply Chain και πωλήσεων/μάρκετινγκ. Επίσης ηγήθηκε μεγάλων project που αφορούσαν τον επανασχεδιασμό και αναδιάταξη όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας και την ενσωμάτωση της Κύπρου σε κοινό Supply Chain με την Ελλάδα.
Από το 2014 δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Παρέχει σε εταιρίες υποστήριξη σε θέματα συστημάτων διοίκησης, δομών διοίκησης, οικονομικού προγραμματισμού και προγραμματισμού παραγωγής, συστημάτων απόδοσης, ελέγχου αποθέματος, logistics, διοίκησης πωλήσεων, customer service, αξιολόγησης προσωπικού  και μείωσης κόστους. Επίσης υποστηρίζει εταιρίες σε θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακών πλάνων, πληροφοριακών συστημάτων (ERP), budgeting και reporting.
Είναι μέλος ομάδας στελεχών της βιομηχανίας που αναμορφώνει την λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Από το 2015 είναι partner στην εταιρία Verallis με αντικείμενο την μείωση κόστους.

e-mail: vzorbas@inpractice.gr
https://www.linkedin.com/in/vasilis-zorbas-b2652a5/